Vol372嫩模方子萱私房明艳白色睡衣配肉色蕾丝袜秀完美身材诱惑写真47P方子萱花漾

Vol372嫩模方子萱私房明艳白色睡衣配肉色蕾丝袜秀完美身材诱惑写真47P方子萱花漾

 市人称为肺寒,称为陈寒,由其不知阳衰而阴寒即生也。阳明病不能食,攻其热必哕,胃中虚冷故也。

素来声细,不作病看,有病而始见声低息短,则为不足。燥证这痢,里急后重,日虽数十次,精神不衰,喜饮清凉。

若系心阳衰败则不当。 原不可以执方,亦不可以执药,贵在认证之有实据耳。

有神无神者,即盈缩机关,内外秘决。 须知中宫不调,有寒热之别。

腹胀可按而减者,不可下,里虚而邪未实也。如病果当服,半夏、大黄、附子一切药品,皆是安胎。

此热邪下攻宗筋,宗筋之脉,贯于阴囊,急宜泻火养阴滋肝为主。贱者焦劳不能释,怀抱可知。

Leave a Reply